Nowe odcinki mazowieckiej trasy S7

Dokładnie 13 września b.r. rozpoczęła się realizacja kolejnych dwóch odcinków drogi S7 (Strzegowo – Pieńki oraz Pieńki – Płońsk). Dzięki decyzji ZRID wydanej 30 sierpnia, konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. mogło podjąć konkretne prace budowlane na powyższej trasie.

Pierwszy budowany odcinek będzie liczył ok. 22 km, drugi ok. 13,7 km. Tak naprawdę dwa wspomniane odcinki stanowią połowę trasy S7, która przebiegać będzie przez obszar Mazowsza. Druga połowa obejmie odcinki Napierki – Mława (ok. 14 km) oraz Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), które w tej chwili oczekują na wydanie ostatecznych decyzji ZRID. Według wstępnych założeń decyzja dla pierwszej trasy ma się pojawić jeszcze we wrześniu, następna zaś do końca obecnego roku. 

W ramach wykonywanej umowy na trasie liczącej łącznie ok. 35,7 km przeprowadzony zostanie remont wybranych dróg lokalnych wraz z budową urządzeń ochrony środowiska. Powstanie także 5 głównych węzłów drogowych:

  • Strzegowo Północ, 
  • Strzegowo Południe, 
  • Glinojeck, 
  • Pieńki Rzewińskie, 
  • Dłużniewo.

Wykonawca wybuduje także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Ćwiklinek i Dłużniewo. Koszt prac na odcinku Strzegowo – Pieńki szacowany jest na kwotę 516,2 mln zł, zaś na odcinku Pieńki – Płońsk na 311,7 mln zł.