Nowy ZRID dla S7 (Lesznowola – Tarczyn Północ)

30 grudnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał kolejną decyzję ZRID dla trasy S7 na odcinku pomiędzy Warszawą a Grójcem. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy części drogi znajdującej się pomiędzy węzłem Lesznowola a węzłem Tarczyn Północ.

Obecny ZRID umożliwi rozpoczęcie prac budowalnych na odcinku liczącym ok. 13,5 km. W tej części trasy S7 zaplanowano wykonanie 3 węzłów drogowych: Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ. Na drodze powstanie także 14 wiaduktów, 3 mosty i kładka dla pieszych poprowadzona nad drogą ekspresową.

Firma IDS-Bud będzie odpowiedzialna także za wykonanie systemu odwodnienia drogi, oświetlenia drogi w rejonie węzłów drogowych i obiektach MOP. Główna trasa będzie składała się z dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Przypomnijmy, że budowa tej części trasy S7 obejmuje łącznie 29,3 km długości i składa się z trzech odcinków:

  • odcinek „A” od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) – długość odcinka ok. 6,6 km,
  • odcinek „B” od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km,
  • odcinek „C” od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.