Mława – Strzegowo, zadanie 2 – budowa drogi ekspresowej S7

Jednym z odcinków drogi S7 w trakcie realizacji jest część łącząca województwo mazowieckie z województwem warmińsko-mazurskim, czyli fragment Napierki – Płońsk.

Kiedy droga S7 w województwie mazowieckim?

Trasa łącząca Napierki i Płońsk, wynosząca ponad 70 km, została podzielona na cztery odcinki, z czego każdy trafił już w ręce wykonawców. Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) oraz Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km) na chwilę obecną są najbardziej posunięte w pracach budowlanych. Zrealizowaniem obu zajmuje się konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Kontrakt został podpisany w styczniu 2018 roku, natomiast we wrześniu 2019 wydano decyzję ZRiD, czyli Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej. Budowa S7 w tych rejonach już ruszyła. Łączny koszt wykonania obu odcinków wynosi ponad 827 milionów złotych. Zgodnie z formułą „Zaprojektuj i zbuduj”, w której realizowana jest inwestycja, okres trwania prac wynosi 34 miesiące od momentu zawarcia kontraktu, z wyłączeniem miesięcy zimowych. Droga S7 w tych częściach będzie gotowa do maja 2021 roku.

Co z odcinkiem Napierki – Mława (ok. 14 km) i Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km)? One również trafiły już do swoich wykonawców. W przypadku pierwszego przetarg ponownie wygrał Strabag, tymczasem drugim zajmie się konsorcjum firm PORR S.A. oraz PORR Bau Gmbh. Podczas gdy budowa trasy S7 Napierki – Mława będzie kosztowała 294,8 mln złotych, budżet S7 Mława – Strzegowo zaplanowano na 446,2 mln złotych. Umowy z obiema firmami zostały zawarte w grudniu 2017 roku. Tutaj również wykorzystywana jest formuła „Zaprojektuj i zbuduj”, zatem gotowej drogi S7 w tych miejscach możemy się spodziewać w lipcu 2021 roku.

Pierwszym etapem prac, który muszą podjąć firmy zajmujące się budową dróg, jest nie tylko sporządzenie szczegółowych projektów, ale także złożenie wniosku o ZRiD. Wykonawcy odcinków Napierki – Mława i Mława – Strzegowo wciąż oczekują na decyzję, jednak ta zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. W czerwcu 2019 wyrażono za to zgodę na przeprowadzenie prac wykopaliskowych wzdłuż tej części trasy S7. Po 12 miesiącach zostaną przedstawione wyniki tych badań. Wykopaliska miały wytyczone stanowiska w miejscowościach: Pepłowo, Nowa Wieś, Wola Dłużniewska, Dłużniewo, Ćwiklinek, Cieciórki, Mdzewo i Kuklin.

Droga ekspresowa S7 Mława – Strzegowo

Odcinek drogi S7 Mława – Strzegowo obejmuje gminy: Szydłowo, miasto Mława, Wiśniewo, Stupsk, Strzegowo. Częściowo pokrywa się on z istniejącą DK7 Warszawa – Gdańsk, jednak nie spełnia ona niezbędnych warunków technicznych, wymaganych do utrzymania szybkiego ruchu.

Wspomniany odcinek został podzielony na dwa zadania. Zadanie II obejmuje:

  • budowę węzła Mława Południe;
  • budowę węzła Żurominek;
  • budowę węzła Strzegowo Północ;
  • budowę tras poprzecznych;
  • budowę tras przejazdowych;
  • budowę tras awaryjnych;
  • budowę wiaduktów, estakad;
  • przebudowę systemów kanalizacyjnych, wodociągowych i elektrycznych, które kolidują z planowaną trasą;
  • rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów.

Droga ekspresowa S7 jest dwujezdniowa, z dwoma pasami w każdym kierunku, z możliwością rezerwowej budowy trzeciego pasa. Wymienione wyżej trasy awaryjne czy wiadukty mają zapewnić ciągłość ruchu, tak by w trakcie realizacji inwestycji dojazd nie był utrudniony, szczególnie dla komunikacji miejskiej. Przejazdy mają także umożliwić obsługę obiektów rolniczych.

Jak poinformowała we wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, decyzja ZRID dotycząca trasy S7 na odcinku Mława – Strzegowo to kwestia czasu. Lada dzień wojewoda może wydać rozporządzenie o rozpoczęciu prac. Odcinek obejmuje sołectwa Dalnia, Dąbek, Dąbrowa, Dunaj, Ignacewo, Kosiny Kapiczne, Stare Kosiny, Mdzewo, Nowa Otocznia, Stara Otocznia, Wiśniewo, Wyszyny Kościele, Zdroje i Żurominek.