Napierki – Mława – budowa drogi ekspresowej S7

Fragment drogi S7 Napierki-Mława to odcinek realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S7, łączącej północ z południem Polski. Odcinek ten znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim i obejmuje obszar następujących gmin: Wieczfnia Kościelna, miasto Mława, Szydłowo oraz Wiśniewo.

Budowa trasy S7: Napierki – Mława

S7 droga Napierki – Mława to jeden z etapów budowy odcinka Napierki – Strzegowo, który łącznie ma mieć ok. 35,5 km długości. Zarówno odcinek Napierki – Mława, jak i Mława – Strzegowo mają wchodzić w skład większego fragmentu drogi S7 Napierki – Płońsk o łącznej długości 71 kilometrów. Poza tymi dwoma odcinkami w ramach inwestycji realizowany będzie również fragment Strzegowo-Pieńki oraz Pieńki-Płońsk. Fragment ten zlokalizowany jest w województwie mazowieckim. Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”.

Sam kawałek S7 Napierki – Mława ma mieć ok. 14 km długości. Początek budowanej trasy znajduje się na km 224+762 istniejącej drogi krajowej numer 7. Planowana trasa częściowo pokrywa się z istniejącą już DK7 Gdańsk – Warszawa, jednak obecnie nie spełnia ona odpowiednich kryteriów technicznych i musi zostać przebudowana. Na odcinku ok. 40 km między Kuklinem a Unierzyżem droga będzie prowadzona w nowym korytarzu. Tam, gdzie będzie wykorzystywany ślad istniejącej już drogi, wykonawca będzie musiał zrobić korektę łuków lub korektę położenia jezdni. Druga jezdnia ma zostać dobudowana na większości odcinków drogi po wschodniej stronie.

Wykonawca będzie musiał poradzić sobie z budową dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu oraz pasem rezerwowym. W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa węzły drogowe: Węzeł „Mława PN” oraz węzeł „Mława Pd”.

Co obejmuje inwestycja? Przede wszystkim zaplanowano aż 22 przejazdy, które mają zapewnić łączność między terenami, które dzieli droga ekspresowa S7. Ponadto pod S7 będą znajdowały się również przejazdy gospodarcze. Prowadzone będą drogi serwisowe w liniach rozgraniczających S7. W ich skład wchodzić będą drogi zbiorcze o szerokości 6-7 m (komunikacja autobusowa), drogi lokalne o szerokości 5-6 m (obsługa ważniejszych miejscowości i obiektów przy drodze S7) oraz drogi gospodarcze o szerokości 3,5 m (dojazdy do pól).

Przewidywana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w dwóch lokalizacjach: MOP Pepłowo I (strona prawa) oraz MOP Pepłowo II (strona lewa).

Sama inwestycja na tym odcinku trasy warta jest 294,7 mln złotych i będzie realizowana przez firmę Strabag. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony już 16 marca 2018 roku. W styczniu 2019 roku wójt gminy Wieczfnia Kościelna wydał pozwolenia na wycinkę 310 drzew rosnących w pasie drogi S7, a znajdujących się na terenie gminy. Zarówno wycinka, jak i prace porządkowe po wycince zostały już wykonane. Wciąż jednak odcinek ten oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Prace mają się zakończyć się w lipcu 2021 roku.

S7 droga ekspresowa Napierki – Mława. Gdzie będzie zlokalizowana?

Budowa trasy S7 Napierki – Mława przebiegać będzie na terenie powiatu mławskiego. Mowa tu konkretnie o następujących odcinkach trasy z wyróżnieniem gmin:

  • S7 Wieczfnia Kościelna (S7 Pepłowo, Kuklin, Michalinowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia )
  • S7 droga Szydłowo
  • droga ekspresowa S7 Mława
  • droga S7 Wiśniewo (S7 Nowa Otocznia)

Większość prac nad planowanym odcinkiem drogi będzie prowadzona w gminie Wieczfnia Kościelna. Droga ekspresowa S7 Kuklin będzie przebiegała wzdłuż starego odcinka drogi krajowej nr 7. Później zostanie ona ominięta od zachodu, a za węzłem „Mława Pn” odbije na wschód, skąd już całkiem nowym korytarzem dotrze do Mławy.

Droga S7 biegnąca przez gminy Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Mława i Wiśniewo wciąż oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Taka decyzja wydana przez wojewodę umożliwia rozpoczęcie prac nad konkretnym odcinkiem drogi. Decyzja zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości oraz ich podział.

Nieruchomości, które zostaną wskazane w decyzji stają się własnością Skarbu Państwa.