Pieńki – Płońsk – budowa drogi ekspresowej S7

W trakcie budowy jest część drogi S7 prowadząca od granic województwa mazowieckiego do województwa warmińsko-mazurskiego, czyli Napierki – Płońsk.

Droga S7 Napierki – Płońsk. Kiedy powstanie?

Ta część drogi S7 będzie miała kluczowe znaczenie dla regionu mazowieckiego, umożliwiając lepszy dostęp do stolicy. Pozwoli ominąć największy ruch w poszczególnych miastach, ma też usprawnić komunikację miejską, m.in. dzięki budowie estakad i wiaduktów. Ten fragment S7 ma wynosić ponad 70 km. Został on podzielony na cztery odcinki. W rejonie Napierki – Mława oraz Mława – Strzegowo nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane. Mimo że w wyniku przetargu wyłoniono już wykonawców, którymi będą kolejno konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o i konsorcjum firm PORR S.A. oraz PORR Bau Gmbh, wciąż nie mamy decyzji ZRID, czyli Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej.

Wnioski zostały złożone, umowy są podpisane – drogi S7 możemy się tutaj spodziewać w lipcu 2021 roku. Długość tych odcinków będzie wynosić kolejno 14 i 21,5 km. Łączny koszt ich wykonania to ponad 740 milionów złotych.

Pozostałymi dwoma odcinkami, czyli Strzegowo – Pieńki oraz Pieńki – Płońsk również zajmie się firma Strabag. W tym przypadku realizacja już ruszyła. We wrześniu 2019 roku Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID, w wyniku której nastąpiło symboliczne wbicie łopaty. Kontrakt na te odcinki podpisano w styczniu 2018 roku.

Cała trasa S7 Napierki – Płońsk powstaje w formule „Projektuj i buduj”. Kiedy droga S7? Zarówno Strzegowo – Pieńki, jak i Pieńki – Płońsk mają być gotowe do maja 2021 roku. Okres wykonania to 34 miesiące bez okresu zimowego, podczas którego prace zostają wstrzymane.

Droga S7 Pieńki – Płońsk (opis inwestycji)

Ten odcinek S7 to jeden z dwóch etapów inwestycji, która połączy Płońsk ze Strzegowem. Jego długość ma wynosić 13,7 km. Oficjalna budowa ruszyła 13 września 2019 roku. Podobnie jak w przypadku pozostałych projektów, powstanie droga dwujezdniowa z dwoma pasami w obu kierunkach, z możliwością rozbudowania do trzeciego z każdej strony. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu płońskiego, w skład którego wchodzą gmina Baboszewo, gmina Płońsk i miasto Płońsk. Trasa ma przebiegać śladami istniejącej już drogi krajowej nr 7, która będzie pełnić funkcję pomocniczą. Jej aktualny stan techniczny nie spełnia obowiązkowych wymagań, które pozwoliłyby na poprowadzenie szybkiego ruchu.

S7 prowadząca od Strzegowa do Płońska zakłada wybudowanie kilku węzłów: Dłużniewo, Glinojeck, Pieńki Rzewińskie i Strzegowo Południe. Wzdłuż prowadzonych robót powstaną także miejsca obsługi podróżnych – Dłużniewo i Ćwiklinek. Jednocześnie prace prowadzone na tych odcinkach mają w żaden sposób nie zakłócać ruchu, również pieszego i rowerowego. Firma Strabag zajmie się także Obwodem Utrzymania Drogi Glinojeck, zapewni też niezbędne wyposażenie techniczne, dzięki któremu poprowadzone zostanie oświetlenie i wodociągi. Nie zabraknie również maszyn do oczyszczania ścieków.

Droga S7 Pieńki – Płońsk to jeden z istotnych odcinków, dzięki którym możliwe będzie połączenie Warszawy i Trójmiasta. Nie tylko skróci się czas przejazdu, znacząco podniesie się także bezpieczeństwo transportu. Podczas budowy trasy będą zachowane wszelkie środki ostrożności, łącznie z zamontowaniem barier ochronnych i ogrodzenia, tak by prace przebiegały sprawnie, a jednocześnie nie zagrażały w żaden sposób mieszkańcom.

Nowy odcinek drogi S7 będzie przebiegał przez gminę Płońsk i gminę Baboszewo. W ich skład wchodzą sołectwa: Polesie, Dziektarzewo, Pieński Rzewińskie, Pawłowo, Galomin, Wola Dłużniewska, Dłużniewo, Sarbiewo, Goszczyce Średnie, Szymaki, Ćwiklinek, Słoszewo, Ćwiklin i Cieciórki.