Szczepanowice – Widoma – budowa drogi ekspresowej S7

Droga ekspresowa S7 to trasa, która ma prowadzić od południa na północ Polski, a konkretnie od Rabki-Zdroju aż do Gdańska. Prace nad poszczególnymi odcinkami trwają. Obecnie działania prowadzone są na odcinku Szczepanowice – Widoma, którego budowa ruszyła w tym roku. Ten fragment przebiegać ma między Krakowem i granicą województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Budowa trasy s7 – Szczepanowice – Widoma

Choć wiele odcinków drogi S7 zostało już oddanych do użytku, wciąż pojawiają się pytania: co z drogą S7 czy kiedy oddanie drogi S7. Wszystko zależy od tego, jak przebiegną pracę na obecnie budowanych odcinkach trasy. We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się budowa drogi S7 Szczepanowice – Widoma. Fragment ma mieć ok. 14 km długości.

Zakres prac nad tym odcinkiem będzie obejmował budowę drogi s7 w przekroju 2×2 z przekrojem docelowym 2×3, co oznacza, że trasa ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, a także z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Ponadto będą budowane węzły drogowe Szczepanowice i Widoma. Inwestycja obejmuje też Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogowego wraz z całą infrastrukturą techniczną, przebudowę istniejących już dróg, pasy technologiczne, obiekty inżynierskie czy system odwodnienia terenu. Nie zabraknie również 10 wiaduktów, czterech przejść dla zwierząt, trzech przejazdów gospodarczych pod S7 oraz jednej estakady. Estakada ma przebiegać nad linią kolejową, rzeką Szreniawą oraz drogami powiatowymi. Będzie to najdłuższy obiekt inżynierski na tym fragmencie drogi S7.

Trasa Szczepanowice – Widoma będzie przebiegać przez 16 miejscowości. Obejmuje ona powiat miechowski (S7 Miechów – Parkoszowice, Wielki Dół, Szczepanowice), powiat krakowski, a konkretnie gminę Słomniki (S7 droga Orłów, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Lipna Wola, Kacice, Zaborze oraz gminę Iwanowice (budowa drogi S7 Biskupice, Sieciechowice, Przestańsko, Poskwitów, Widoma, Domiarki, Zalesie).

Koszt inwestycji na tym odcinku trasy to 508 mln 135 tys. złotych. Wykonawcą jest Mota-Engil Central Europe S.A. Kontrakt został już podpisany w styczniu 2018 roku, z kolei decyzja ZRID zapadła 23 sierpnia tego roku. Umowa została zawarta według formuły „Projektuj i buduj”, zgodnie z którą wykonawca ma 34 miesiące na wykonanie powierzonego odcinka drogi. Ten fragment ma być oddany do użytku w 2021 roku.

S7 droga – Słomniki się cieszą. Co z resztą?

Budowany obecnie odcinek drogi S7 to także obwodnica Słomnik. Droga krajowa, która obecnie prowadzi przez centrum Słomnik znacznie utrudnia życie mieszkańcom. Sygnalizacja świetlna i pasy to dwa główne czynniki, które uniemożliwiają szybki przejazd samochodem przez centrum miasta i przyczyniają się do powstawania korków. Droga S7 ma nie tylko odciążyć centrum miasta. Skróceniu ma ulec bowiem czas potrzebny na pokonanie drogi Miechów – Kraków. Obecnie mieszkańcy jadąc od Słomnik pokonują 40-kilometrowy odcinek z Miechowa do Krakowa aż w 1,5 godziny. Węzły drogi ekspresowej w Szczepanowicach, blisko Parkoszowic, mają więc znacznie ułatwić komunikację między miastami.

Zakres inwestycji obejmuje również „wyburzenia budynków i obiektów budowlanych”. Dotyczy to także budynków mieszkalnych, co wiąże się z przejęciem nieruchomości pod budowaną drogę i wysiedleniem mieszkańców.

Nabywanie nieruchomości pod budowę drogi rozpoczyna się z dniem, w którym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli decyzji ZRID. Miejscowy wojewoda ma 90 dni na wydanie takiej decyzji.