Warszawa – Grójec, odcinek A – budowa drogi ekspresowej S7

Jednym z aktualnie powstających odcinków drogi S7 jest ten łączący Warszawę z gminą Grójec.

Warszawa – Grójec. Kiedy droga S7?

Całkowita długość trasy w tym rejonie ma wynosić 29,3 km. Projekt jest prowadzony na terenie województwa mazowieckiego. Ma rozpocząć się od węzła „Lotnisko”, znajdującego się w południowej części Warszawy, a skończyć na obwodnicy w gminie Grójec. Droga S7 będzie przecinała gminy Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Tarczyn. Przebiega ona nowym śladem, na wschód od już istniejącej drogi krajowej nr 7, której aspekty techniczne nie pozwalają na utrzymanie szybkiego ruchu.

Łącznie ma powstać aż sześć węzłów: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ oraz Tarczyn Południe. Dla usprawnienia komunikacji będą też dwa miejsca obsługi podróżnych. By prace w żaden sposób nie ingerowały w środowisko i zapewniły podstawowe kwestie bezpieczeństwa, nie zabraknie też ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt. Wykonawcy poszczególnych fragmentów mają także dostarczyć i zamontować urządzenia usprawniające kanalizację. Planowane jest również posadzenie drzew i krzewów.

Droga S7 Warszawa – Grójec została podzielona na trzy odcinki:

  • odcinek A, wiodący od węzła „Lotnisko” do węzła Lesznowola, jego długość to 6,6 km;
  • odcinek B prowadzony od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Jest najdłuższy, ponieważ w całości ma wynosić 14,8 km;
  • odcinek C łączący węzeł Tarczyn Północ z obwodnicą Grójca, który dotrze już do istniejącej drogi ekspresowej S7. Długość 7,9 km.

Prace na wszystkich tych odcinkach nie są prowadzone równolegle. Realizacja projektów jest najbardziej zaawansowana na odcinku C, gdzie trwa już budowa. Wykonawcą tej części jest firma Mota Engil Central Europe, która wystartowała w styczniu 2019 roku. Całość inwestycji wynosi 203,4 miliony złotych. Już teraz, we wrześniu 2019, widać wyraźny zarys drogi. Oprócz jezdni muszą też zostać przebudowane istniejące trasy, ma powstać 10 wiaduktów oraz kładka dla pieszych.

Na odcinku B budowa ruszy wkrótce. Wykonawca został już wybrany – będzie to firma IDS-Bud. Obecnie ekipa musi czekać na wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID, czyli Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zdecydowała o przeprowadzeniu oceny środowiskowej. Tu, poza drogą ekspresową, powstaną też 3 mosty, 13 wiaduktów oraz trasa dla pieszych. Remontu wymaga także 17-kilometrowy fragment DK7.

Droga ekspresowa S7 Warszawa – Grójec. Odcinek A (Warszawa – Lesznowola)

Najbardziej opóźniony w realizacji jest niestety najkrótszy odcinek A. Wstępnie wykonaniem tej części drogi S7 miała zająć się firma Rubau Polska, jednak projekt ten został przez nich porzucony. W związku z tym przetarg został wydłużony do 16 października 2019 roku, dlatego firmy budowlane nadal mogą składać oferty. To przesunięcie terminu wynika także ze zmian, jakich dokonała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dla zainteresowanych 27 września odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie uzyskanie decyzji ZRID, kontynuacja i oczywiście realizacja projektu. S7 odcinek A Warszawa – Grójec obejmuje dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola. Jego przebieg to oczywiście Warszawa, ale także gmina Raszyn i gmina Lesznowola. W planach jest wybudowanie 8 wiaduktów oraz kładki dla pieszych i rowerzystów.

Budowa drogi S7 wiąże się z rozbiórką lub przebudową istniejących obiektów, które mogą kolidować z prowadzoną trasą. Są tym objęte następujące sołectwa: Dawidy Bankowe, Zgorzała, Nowa Wola i Lesznowola.