Warszawa – Grójec, odcinek C, zadanie 2 – budowa drogi ekspresowej S7

Budowa drogi ekspresowej trwa m.in. na terenie województwa mazowieckiego w okolicach stolicy. Mowa tutaj o S7 Warszawa – Grójec, która została podzielona na trzy odcinki ze względów administracyjnych.

Droga S7 Warszawa – Grójec (szczegóły)

Część drogi S7, która połączy Warszawę z obwodnicą w gminie Grójec, ma wynosić niecałe 30 km. Prawdopodobnie każdy z trzech odcinków będzie miał innego wykonawcę, jednak wszystkie są projektowane w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że powinny zostać zrealizowane w ciągu 34 miesięcy, wyłączając w tym okres zimowy, w ciągu którego prace budowlane zwykle ulegają wstrzymaniu. Dlatego, chociaż poszczególne fragmenty nie są prowadzone równocześnie, najprawdopodobniej droga S7 Warszawa – Grójec będzie gotowa w 2021 roku.

W tej części najbardziej przoduje odcinek C, który połączy węzeł Tarczyn Północ ze wspomnianą obwodnicą w Grójcu. Tutaj ostateczna decyzja ZRID, czyli Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej, zapadła w styczniu 2019 roku. To rozporządzenie wydane przez Wojewodę Mazowieckiego pozwoliło firmie Mota Engil Central Europe S.A., która podpisała kontrakt, na przystąpienie do realizacji. Już teraz, po upłynięciu kilku miesięcy, możemy dostrzec efekty prac. Zarys drogi S7 jest wyraźnie widoczny tuż obok istniejącej już drogi krajowej nr 7, która ze względu na niski stan techniczny potrzebuje odpowiedniej renowacji.

Prawdopodobnie już niedługo ruszy także budowa odcinka B, którym zajmuje się z kolei firma IDS-BUD S.A. Wykonawca w czerwcu 2018 roku złożył wniosek o decyzję ZRID, można zatem przypuszczać, że zostanie ona wydana maksymalnie za kilka tygodni. Pozostałe formalności są już dopełnione, dlatego tylko zgoda wojewody powstrzymuje ekipę budowlaną przed wkroczeniem na ten teren. Długość odcinka B wynosi 14,8 km. By jego wykonanie stało się możliwe, potrzeba było sumy 388,7 milionów złotych. Zostanie on poprowadzony od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Poza właściwą drogą konieczne będzie także wybudowanie trzech węzłów drogowych: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ. Dodatkowo trasa S7 w tym miejscu wymaga wzniesienia 13 wiaduktów i 3 mostów. Nie zabraknie także kładki dla pieszych położonej nad drogą ekspresową, tak by ruch był możliwy nie tylko dla kierowców. Ponadto to właśnie IDS-BUD wyremontuje część DK7.

Realizacja odcinka A, prowadzącego od węzła „Lotnisko” do węzła Lesznowola, nie rozpocznie się w najbliższym czasie. Pierwotny wykonawca wycofał się z projektu, kolejny zostanie wyłoniony dopiero w październiku. Jeśli decyzja ZRID zostanie wydana do końca roku, to całkiem prawdopodobne, że mimo to prace uda się skończyć w roku 2021. Jego długość ma wynosić 6,6 km.

Droga S7 Warszawa – Grójec, odcinek C (zadanie 2)

8 stycznia 2019 roku Wojewoda Mazowiecki wydał ostatnią decyzję ZRID dotyczącą budowy odcinka C na trasie Warszawa – Grójec. Dzień później odbyło się symboliczne, pierwsze wbicie łopaty. Całość tego fragmentu drogi S7 ma wynosić 7,9 km. Został on jednak podzielony na cztery zadania:

Dodatkowo odcinek wymaga wybudowania węzła drogowego Tarczyn Południe, 10 wiaduktów oraz kładki dla pieszych. Konieczna jest również przebudowa już istniejących dróg, tak by nie kolidowały z trasą S7. Koszt całej inwestycji wynosi 203,4 miliony złotych.

Odcinek C drogi S7 Warszawa – Grójec dotyczy przede wszystkim gminy Tarczyn. W jej skład wchodzą m.in. sołectwo Rembertów i sołectwo Kopana.