Zgoda na realizację kolejnego odcinka S7 (Moczydło – Miechów)

Dzięki decyzji Wojewody Małopolskiego już niedługo ruszą prace nad kolejnym fragmentem trasy S7 obejmującym odcinek pomiędzy Moczydłem a węzłem Miechów.

Rozpoczęcie robót budowlanych jest w tej chwili uzależnione wyłącznie od wyboru odpowiedniego wykonawcy. Ze względu na spore zainteresowanie, przetarg na wykonanie powyższego odcinka został przedłużony do dnia 29 października b.r. W związku z tym, pierwsze prace na kolejnym odcinku trasy S7 zostaną podjęte dopiero z końcem tego roku.

Odcinek Moczydło – Miechów będzie liczył ok. 18,7 km. Na trasie pojawi się nie tylko nowa dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas), ale także i liczne obiekty inżynierskie, infrastruktura oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Swoje miejsce znajdzie tam także licząca 600 m estakada będąca przejściem dla zwierząt.

Oprócz ww. prac, wykonawca zmierzy się także z przebudową okolicznych dróg dojazdowych do wspomnianego odcinka, a także stworzeniem nowych przepustów drogowych. Powstaną m.in. ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe, chodniki dla pieszych, czy ścieżki rowerowe.

Nowy odcinek trasy S7 jest kolejnym etapem budowy 55 km odcinka od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego aż do samego Krakowa. Oprócz odcinka Moczydło – Miechów, powyższa trasa będzie składała się także z odcinków:

  • Miechów – Szczepanowice,
  • Szczepanowice – Widoma,
  • Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska).

Termin ukończenia prac na odcinku Moczydło – Miechów to 34 miesiące od chwili podpisania umowy z wybranym wykonawcą (z wyłączeniem tzw. okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia, a 15 marca).