ZRID dla kolejnego odcinka S7 (Lesznowola – Grójec)

Dzięki decyzji Wojewody Mazowieckiego już wkrótce rozpoczną się prace na kolejnym odcinku drogi S7 pomiędzy Warszawą a Grójcem. ZRID dotyczy trasy o długości 1,3 km pomiędzy Lesznowolą a Grójcem.

Następny 14 km odcinek pomiędzy Grójcem a węzłem Tarczyn Północ oczekuje na wydanie stosownej decyzji administracyjnej – prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym roku.

Wykonawca będzie miał za zadanie wybudowanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, wraz z systemem odwodnienia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Prace nad fragmentem środkowego odcinka drogi S7 pomiędzy Lesznowolą, a Tarczynem będą związane także z wywłaszczaniem położonych na tym terenie nieruchomości.

Przypomnijmy, że cały odcinek pomiędzy Warszawą a Grójcem będzie liczył ok. 29 km. W tej chwili najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na trasie pomiędzy Tarczynem Północ, a obwodnicą Grójec.

Dodajmy także, że odcinek od węzła Lotnisko do Lesznowoli (liczący dokładnie 6,64 km) pomimo, iż ma już zezwolenie na realizację, nie posiada wybranego wykonawcy.