ZRID dla kolejnego odcinka S7 (Napierki – Mława)

Decyzją Wojewody Mazowieckiego wydany został ZRID dla kolejnego odcinka trasy S7. Tym razem dotyczy do drogi pomiędzy Napierkami a Mławą. Jest to już ostatni z czterech fragmentów drogi ekspresowej S7 na terenie północnego Mazowsza, na które podpisano umowy realizacyjne.

Nowy odcinek S7 będzie liczył w sumie 14 km długości, zaś koszt jego budowy wyniesie 294,7 mln złotych. W ramach inwestycji wykonawca stworzy drogę ekspresową wraz z przybocznymi drogami serwisowymi, urządzenia ochrony środowiska, 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Pepłowo I, strona prawa, MOP Pepłowo II, strona lewa) oraz wyremontuje drogi lokalne. Nowa trasa obejmie także 14 obiektów inżynierskich i 2 węzły – Mława Północ oraz Mława Wschód.

Przypomnijmy, że ZRID na trasie S7 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem uzyskały już odcinki:

  • StrzegowoPieńki,
  • PieńkiPłońsk oraz
  • MławaStrzegowo, na których trwają już prace budowlane.

Wykonawca, konsorcjum firm Strabag oraz Strabag Infrastruktura Południe, planuje zakończyć prace na tym odcinku w II kwartale 2021 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.