GDDKiA ogłasza przetarg na nadzór nad kolejnymi etapami drogi S7

16 września b.r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na nadzorowanie budowy trzech odcinków drogi S7 (na trasie Płońsk – Czosnów w województwie mazowieckim). Nadzorowane odcinki to:

  • węzeł „Siedlin” (bez węzła) – węzeł „Załuski” (bez węzła)
  • węzeł „Załuski” (włącznie) – węzeł „Modlin” (bez węzła)
  • węzeł Modlin – węzeł Czosnów (bez węzła)

Firma, która wygra ogłoszony przetarg będzie musiała zająć się nadzorem nad kontynuacją projektowania, weryfikacją dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniem wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. Do jej obowiązków będzie także należała współpraca z GDDKiA w zakresie zadań sprawozdawczych, które wynikają z procedur UE, a także stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzygani spraw związanych z właściwym wykonaniem dokumentów wykonawcy i robót budowlanych na styku z istniejącą infrastrukturą.

Jakie są wymagania przetargu? Zgodnie z ogłoszeniem, GDDKiA poszukuje inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta, a także od 1 do 3 specjalistów do spraw roszczeń oraz 3 technologów. Wybrany wykonawca zostanie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 tys. złotych. Czas na wykonanie zadania wyniesie 72 miesiące. Termin składania ofert w przetargu mija 22 października 2019 roku.

Całość projektu budowy drogi ekspresowej na trasie Płońsk – Czosnów zakłada przede wszystkim podniesienie sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku Warszawa – Elbląg – Gdańsk.